Business & Pleasure

07. Ditt nettovärde

May 1, 2018

Idag får du lära dig varför vi bör fukusera mer på nettovärde än på inkomst, och hur du räkna fram ditt eget nettovärde.